APP GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH XE


App sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải giám sát được hành trình đi của các xe. Xe đi đến đâu, hành trình đi ra sao, tốc độ bao nhiêu, tình trạng hoạt động xe thế nào (đóng mở cửa, đậu ở chỗ nào), hiện đang ở đâu sẽ được cập nhật một các real time.

App còn giúp doanh nghiệp thống kê được số km đã đi trong ngày, trong tháng của một xe chính xác, từ đó có kế hoạch cho các chi phí như tiền xăng, tiền công tác phí một cách hợp lý.