TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ

- Tư vấn, thiết kế và phát triển phần mềm theo yêu cầu đặc thù của các doanh nghiệp.
- Ứng dụng phần mềm vào quy trình quản lý: các ứng dụng quản lý áp dụng công nghệ web và mobility, các ứng dụng dữ liệu phân tán, dữ liệu lớn; triển khai hệ quản trị CSDL hiện đại (Oracle), các ứng dụng kết hợp triển khai trên môi trường điện toán đám mây.
- Dịch vụ mail marketing.
- Tư vấn, thiết kế, xây dựng, tối ưu, quảng bá website và thương hiệu số.
- Bảo trì, nâng cấp và cứu hộ hệ thống phần mềm nội bộ cho các doanh nghiệp.