TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG CNTT

- Kiểm định và lên kế hoạch thi công hệ thống thông tin.
- Thiết kế giải pháp.
- Triển khai hệ thống.
- Giám sát thi công hệ thống thông tin.
- Hỗ trợ.
- Bảo trì hệ thống qua mạng.
- Tối ưu hóa hệ thống.